Exonerarea răspunderii

Răspunderea pentru conţinutul paginii

Conţinutul paginilor noastre este conceput cu mare atenţie. Cu toate acestea, exactitatea, caracterul complet şi actualitatea acestor conţinuturi nu pot fi pe deplin garantate.

SinD GmbH nu poate fi în principiu trasă la răspundere pentru prejudiciile de natură materială sau ideală rezultate din utilizarea informaţiilor oferite, respectiv din utilizarea unor informaţii eronate şi incomplete, decât dacă SinD GmbH a acţionat cu premeditare sau din neglijenţă.

Ca furnizori de servicii suntem răspunzători conform TMG (Legea privind mediile electronice) pentru conţinutul acestor pagini pe baza prevederilor legislative generale. Ca furnizori de servicii nu avem însă obligaţia de a verifica informaţiile din sursă externă transmise sau introduse în pagina de Internet sau de a verifica eventualele indicii privind activităţi cu caracter ilegal. Prin acesta nu se aduce atingere obligaţiilor ce ne revin conform legii privind ştergerea sau blocarea accesului la informaţii. Asumarea răspunderii în astfel de cazuri este însă posibilă doar din momentul în care a fost luată la cunoştinţă o încălcare concretă a legii. În cazul în care vom lua la cunoştinţă încălcarea unei dispoziţii legale, conţinuturile respective vor fi eliminate fără întârziere.

Răspunderea pentru linkuri

Platforma oferă linkuri către pagini externe de web aparţinând unor terţe părţi, asupra conţinutului cărora noi nu avem influenţă. De aceea nu putem prelua garanţia pentru aceste conţinuturi externe. Pentru conţinuturile paginilor către care s-au creat linkuri este responsabil respectivul furnizor sau operator al paginii. Un control pernanent al conţinutului paginilor către care sunt create linkuri nu este posibil dacă nu există indicii concrete privind încălcarea legii. În cazul în care vom lua la cunoştinţă încălcarea unei dispoziţii legale, linkurile respective vor fi eliminate fără întârziere .

Drepturile de autor

Conţinuturile şi lucrările plasate de operatorul paginilor pe aceste pagini sunt supuse legislaţiei germane privind drepturile de autor. Multiplicarea, prelucrarea, diseminarea şi orice formă de valorificare care nu este prevăzută de legislaţia privind drepturile de autor necesită acordul scris al autorului sau producătorului respectiv. În cazul în care conţinuturile nu au fost create de operatorul paginii, se vor respecta drepturile de autor ale terţelor părţi. Dacă totuşi constataţi o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne semnalaţi acest lucru. În cazul în care vom lua la cunoştinţă încălcarea unei dispoziţii legale, conţinuturile respective vor fi eliminate fără întârziere.

Protecţia datelor

În măsura în care pe paginile noastre sunt solicitate informaţii cu caracter personal (de ex. nume, adresă sau adresă de email), comunicarea acestor date rămâne, în măsura în care acest lucru este posibil, permanent la latitudinea persoanei respective. Aceste date nu vor fi transmise către terţi fără acordul dumneavoastră expres.

Vă atenţionăm că la transmiterea datelor prin Internet (de ex. în cazul comunicării prin email) pot apărea breşe în sistemele de siguranţă. O protecţie totală a datelor împotriva accesării lor de către terţi nu este posibilă.

Utilizarea datelor de contact obligatorii din Impressum de către terţi în scopul trimiterii de mesaje de reclamă şi materiale de informare nesolicitate este interzisă în mod expres. Operatorii paginilor de faţă vor acţiona în justiţie pe cei responsabili de trimiterea unor mesaje de reclamă nesolicitate, de pildă mesaje de tip spam.